Добре дошли на интернет страницата на "Ресурс 1" АД

РЕСУРС 1” АД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4002, област Пловдив, община Пловдив, район Западен, ул. Здравец № 5, е създадено през 2008 г., с предмет на дейност проучване, експлоатация и преработка на минерални суровини. “РЕСУРС 1” АД съчетава в дейността си добрите практики в областта на проучването, експлоатацията и преработката на минерални суровини на своите учредители - “ГЕОПС – Болкан  дрилинг  сервисис”  ЕООД – гр. Пловдив, “АСЕНА  АГРО”  ЕООД – гр. Асеновград и "Минметинвест" АД – гр. Пловдив.

Виж повече

ПРОЕКТИ

“РЕСУРС 1” АД извърши огромна по обем работа по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ Грънчарица, разположена на територията на общини Белица, област Благоевград, община Якоруда и община Велинград, област Пазарджик, в  площ „Оброчище”, община Балчик”, и както и на други места.

 

Виж повече

НОВИНИ

Виж повече