Проект "Грънчарица"

 

 

С решение на Министерски съвет № 372 от 21 май 2009 г., "Ресурс 1" АД получи концесионните права за експлоатация на находището по право по чл.29 от Закона за подземните богатства. На 16.07.2009 г. "Ресурс 1" АД, гр. Пловдив подписа договор с Министерски съвет за добив на метални полезни изкопаеми – волфрам съдържащи руди – подземни богатства по чл.2,ал.1,т.1 от Закона за подземните богатства, от находище „Грънчарица Център”, разположено в землищата на с.Кръстава и гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик.
Концесията включва проектиране, строителство, разработване на подземен рудник за добив на руда и първична преработка. Крайният продукт от дейността по концесията на място ще бъде сортирана, добита по подземен начин руда, която ще се транспортира и преработва в съоръжение на лицензиран оператор.

 

 

Волфрамовото находище „Грънчарица Център” попада в района на Западните Родопи, отстои на около 130 км югоизточно от София, и на около 22 км югоизточно от гр. Велинград, 60 км. до гр. Пазарджик, 53 km до ж.п. гара Септември, а до ж.п. гара Велинград – 21 км. В административно отношение находището е разположено почти изцяло в община Велинград.