Проведени обществени обсъждания

Протоколите за проведените обсъждания може да намерите

 

за с. Кръстава тук

 

и за Велинград тук