ДОКЛАД за ОВОС

Докладът за ОВОС е изготвен от

Научно - изследователския сектор на Химико - технологичния и металургичен университет София

 

Докладът може да бъде свален в .PDF формат от тук

 

ДОКЛАД за ОВОС