Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение "Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище "Грънчарица - център"

 

 

Заданието за Доклада можете да свалите от тук

 

>> Задание за обхват и съдържание на Докрад за ОВОС на инвестиционно предложение "Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище "Грънчарица - център"