Уведомление за инвестиционно намерение относно "Добив и преработване на волфрамосъдържащи руди от находище Грънчарица Център"

 

До РИОСВ гр. Пазарджик - 4400

ул. "ген. Гурко" 3

 

На вниманието на Велина Витекова - Директор РИОСВ - Пазарджик

 

От "Ресурс-1" АД, гр. Пловдив, ЕИК 200090099

...

 

>> Сваляне на пълният текст на уведомлението в PDF формат