ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ДОБИВ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ВОЛФРАМСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ НАХОДИЩЕ "ГРЪНЧАРИЦА-ЦЕНТЪР""

Тази информация съдържа характеристики и местоположението на инвестиционното предложение, както и подробно описание на потенциалното му въздействие върху околната среда и хората

...

 

>> Сваляне на пълния текст на ИНФОРМАЦИЯТА в PDF формат (3 855 KB)

 

Към тази ИНФОРМАЦИЯ има и ДОПЪЛНЕНИЕ, в което се намира Плана за управление на минните отпадъци

 

>> Сваляне на пълния текст на ДОПЪЛНЕНИЕТО в PDF формат (3 850 KB)