писмо до РИОС Пазарджик и МЕ от фев 2017 относно процедура за ОВОС

писмо до РИОС Пазарджик и МЕ от фев 2017 относно процедура за ОВОС