Отговор на публикация във в. "Труд" от 02 май 2017

Отговор на публикация във в. "Труд" от 02 май 2017