За нас

Дружеството “РЕСУРС -1” АД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив 4002, област Пловдив, община Пловдив, район Западен, ул.Здравец №5, е създадено през 2008 г., с предмет на дейност проучване, експлоатация и преработка на минерални суровини.
“РЕСУРС -1” АД съчетава в дейността си добрите практики в областта на проучването, експлоатацията и преработката на минерални суровини на своите учредители, дружествата “ГЕОПС – Болкан дрилинг сервисис” ЕООД – гр.Пловдив, “АСЕНА АГРО” ЕООД – гр. Асеновград и Минметинвест АД – гр.Пловдив.